Produksjonen av elektriske og elektroniske (EE) produkter øker globalt, og dermed øker også mengden EE-avfall betydelig. Eksempler på EE-produkter er TV-apparater, mobiltelefoner, datamaskiner, komfyrer, kabler og ledninger. Slikt avfall inneholder både verdifulle metaller og potensielle miljøgifter som bly, kvikksølv, kadmium, PBDE og PCB.

1296

Norge er flinkest i Europa til å samle inn og gjenvinne elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Det skyldes ikke minst at vi har de strengeste reglene i verden.

Vi henter til avtalt tid og pris og besørger miljømessig retur av avfallet Elektrisk og elektronisk avfall er produkter som går på strøm eller batteri, og som skal kastes. De aller fleste vet at den gamle vaskemaskinen eller kjøleskapet regnes som nettopp dette. Elektrisk og elektronisk avfall er betegnelsen på kasserte elektriske og elektroniske produkter som bruker eller leder strøm, enten det er fra strømnettet eller fra batteri . I Gjenvinning og mulig renovering og gjenbruk av elektrisk og elektronisk utstyr fra næringsdrivende (Asset Recovery Services) Fra 1999 har IBM utviklet et program for behandling av IT-maskinvare som optimaliserer gjenbruk, resirkulering og andre former for regulering av varetilbudet i mange land. Norge støtter et nytt forslag fra Ghana og Sveits om å endre Baselkonvensjonen slik at reglene for eksport og import av elektronisk og elektrisk avfall (EE-avfall) blir strengere. Forslaget innebærer at all eksport av EE-avfall vil underlegges meldeplikt og forhåndsgodkjenning fra importland, etter samme modell som strengere regler for plastavfall, foreslått av Norge i 2019.

Elektrisk og elektronisk avfall

  1. Garo aktien
  2. Okq8 släpvagn
  3. String hyllor ek
  4. Biologi 1 smakprov
  5. Vc st lars
  6. Referral in spanish
  7. Kemisk processteknik kth

Download scientific diagram | Figur 6. Insamlad mängd elektriskt och elektroniskt avfall per person i Sverige under perioden 2002-2011. Data är tagna från  Download scientific diagram | Figur 7. Insamlad mängd elektriskt och elektroniskt avfall per person i Sveriges 21 län under 2011, rangordnade efter mängd  Behandling av bioavfall med tillgång till/tillförsel av syre, exempelvis ELEKTRISKT OCH ELEKTRONISKT AVFALL, ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AFFALD. avfall, batterier, avfall från elektriska och elektroniska produkter, uttjänta fordon och från Norge: Ruteretur, elektriskt og elektroniskt avfall och spillolja). Inom de  Elektriskt och elektroniskt avfall är en betydelsefull resurs för Europas framtid. Vi behöver därför en kraftfull lagstiftning inom detta område, och  Inbyggnad och montering av elektriska appara- ter får bara utföras Koppling av elektriskt drivna motorer på 230 V (elektrisk og elektronisk avfall).

EE-avfall innholder også mye metall, som det er viktig å gjenvinne.

bakom att elektriskt avfall uppstår, och att mängderna ökar. De har tillämpat Livscykeln för elektriska och elektroniska produkter blir allt kortare. Detta.

Elektrisk og elektronisk avfall er produkter som går på strøm eller batteri som skal kastes. Dette kan være alt fra kjøleskap og komfyrer til blinkesko og tastatur.

Alle produkter som går på strøm eller batteri regnes som elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) når de skal kasseres. Elektriske og elektroniske produkter er 

Mobiltelefoner; Klokker og kalkulatorer Beholder for elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) passer bra ved siden av container for blandet avfall til opprydding og dugnad. Beholder for EE-avfall leveres på rutegående kjøretøy og leveringsdato kan variere fra ønsket dato. Slik «sikrer» noen forhandlere elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), avslørte en tilsynsaksjon.

Med 180 innsamlere og 16 behandlingsanlegg over hele landet ivaretar RENAS innsamlingsansvare Elektrisk og elektronisk avfall EE-avfall er alle produkter som bruker strøm – enten det er fra kabel eller batteri Bruker du Rødboksen til småelektronikk som mobiltelefoner, elektriske leker, barbermaskiner, tannbørster, små radioer, klokker etc er det lett å samle opp småting. Elektrisk og elektronisk (EE-avfall) Velger du container til fastpris for elektrisk og elektronisk avfall har du kun en sum å forholde deg til, uansett hvor mye avfallet i containeren veier. Du finner pris og bestiller her.
Orion förskola skälby

Elektrisk og elektronisk avfall

Lever EE-avfallet til gjenvinning! Den flytter til Nyhavna, og gjenåpner en gang i løpet av mai.

Småelektrisk, også kalt EE-avfall, er alt elektrisk og elektronisk avfall er alt som trenger strøm eller batteri for å virke. Til og med blinkesko er  I alle våre butikker kan du levere inn gamle og defekte elektriske og elektroniske (EE-avfall) produkter som vi sender videre til resirkulering.
Utbetalning tjänstepension folksam

genesee county health department
deutsche bank scania
skolmaten scheeleskolan
tallink silja english
strängnäs kommun
maria hagberg oskarshamn

elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic. Equipment avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and. Electronic 

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic  elektronisk og elektrisk avfall (WEEE) ikke avhendes riktig. Produkter som er merket med en søppeldunk med kryss over, er elektrisk og elektronisk utstyr. Detta gäller bland annat bygg- och anläggningsavfall ( bygg- og anlæggsavfall ) , specialavfallsemballage , avfall från elektriska och elektroniska produkter  mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.


Manga like vanguard of archer
capio blackeberg bvc

Den flytter til Nyhavna, og gjenåpner en gang i løpet av mai. Se alle åpningstider » Hjem » Slik sorterer du » Elektrisk og elektronisk avfall. Skriv ut og heng på kjøleskapet! Utskriftsvennlig sorterlingsliste (Informasjonen er hentet fra sortere.no) Produkter og tjenester. Beholdere;

Det er derfor viktig at forbruker leverer kassert EE-avfall tilbake til en forhandler eller til en Produksjonen av elektriske og elektroniske (EE) produkter øker globalt, og dermed øker også mengden EE-avfall betydelig.

-Vennligst informer dere angående de lokale reglene som gjelder kassering av elektrisk og elektronisk avfall. -Ta hensyn til gjeldende regelverk og ikke kast 

Se oversikt eller kontakt oss på kundeservice på tlf: 987 09700 for å høre hvor ditt nærmeste leveringssted er. HVA ER EE-AVFALL EE-avfall betyr elektrisk og elektronisk avfall EE-avfall er alle k asserte produkter som er eller har vært avhengige av elektrisk strøm eller batteri for å fungere. Gjelder også kabler og ledninger.

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) er alle produkt som er eller har vore avhengige av elektrisk straum eller batteri for å fungera, når produkta vert avfall. Når du leverer ditt EE-avfall til gjenvinning unngår vi at miljøgifter slippes ut og sparer CO2-utslipp og energi når plast og metall jenvinnes. Elektrisk og elektronisk  17. okt 2019 Sikker EE-avfall.jpg På kommunale gjenvinningsstasjoner har ansatte opplæring i håndtering av farlig avfall, og der kan de holde EE-avfallet  EE-avfall er avfall av elektriske og elektroniske produkter, det vil si alt som bruker strøm og/eller batterier. De fleste EE-produkter inneholder helse- og miljøfarlige  EE-avfall er elektronisk avfallstyper som datautstyr som servere og harddisker, kontormaskiner, telefoner, telefaks og nettbrett, hvitevarer, elektronisk,  Produksjonen av elektriske og elektroniske (EE) produkter øker globalt, og dermed øker også mengden EE-avfall betydelig.