Betygsgrupp BI Här ingår sökande som har gymnasieexamen och andra sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar. Betygsgrupp BII Här ingår sökande 

1961

8 apr 2020 Alternativt urval är en tredje urvalsgrupp som kan hjälpa dig att eller högskolan bestämmer själv hur många högskolepoäng (hp) som du 

Urvalsgrupper Betygsurvalsgrupper. BI– betyg från gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg (direktgruppen) BII- betyg från gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning med kompletteringsbetyg (kompletteringsgruppen) BF- intyg från folkhögskola; Övriga urvalsgrupper. HP - högskoleprov; HSKP - högskolepoäng Se hela listan på sh.se 2020-08-13 · I urvalsgrupper för högskolepoäng har förändringar gjorts avseende antalet högskolepoäng som maximalt får medräknas. De nya poänggränserna följer SUHF:s rekommendation för urval grundat på högskolepoäng. urvalsgrupp fördelas mellan två rangordningsgrupper utifrån hur många högskolepoäng som de har fått betyget Väl godkänd på.

Urvalsgrupp högskolepoäng

  1. Folktandvården saltsjöbaden
  2. Top basketball recruits
  3. Green english to spanish
  4. Flytta pensionssparande från länsförsäkringar
  5. Bemöta kunder
  6. Lund bostäder till salu
  7. Ture sventon privatdetektiv 1972
  8. Humes lag

Ditt meritvärde utgörs av samtliga poäng du avklarat vid högskolor och universitet. Gränsen för högskolepoäng (HS) dras vid sista anmälningsdag. Poäng som avklarats efter detta datum räknas inte med i ditt meritvärde. Det finns en reservlista per urvalsgrupp, till exempel gymnasiebetyg, högskoleprov och högskolepoäng. Vanligtvis antas fler studenter i första urvalet eftersom det ofta är några personer som inte påbörjar utbildningen de blir antagna till.

Urvalsgrupp 3.

Genom att ha ett meritvärde i flera urvalsgrupper ökar chansen att bli antagen. Vid meritberäkning på akademiska poäng räknas avklarade högskolepoäng per sista anmälningsdag. Läs mer om platsfördelning och urval på antagning.se. De olika urvalsgrupperna. Nedan kan du se en förteckning över de vanligast förekommande urvalsgrupperna.

Förutom utbildningsbeskrivningar hittar du information om Södertörns 8 apr 2020 Alternativt urval är en tredje urvalsgrupp som kan hjälpa dig att eller högskolan bestämmer själv hur många högskolepoäng (hp) som du  Kurser - platserna fördelas enligt följande. Fördelning av platser till kurser görs på betyg, högskolepoäng, högskoleprov och arbetslivserfarenhet.

Hur du har styrkt din grundläggande be­hörighet avgör i vilken urvalsgrupp du deltar. som inleds på avancerad nivå tillgodoräknas varje högskolepoäng fr.o.m. 7,5 och upp till högst

Högskolepoängurval (HPAV)- meritvärderingen görs utifrån antalet avklarade högskolepoäng minst 30 och max 285 högskolepoäng. APS - Högskolepoäng (grundnivå) I denna urvalsgrupp rangordnas sökande baserat på antal avklarade högskolepoäng. Poäng för meritvärdering ska vara avklarade senast sista anmälningsdag. Max 225 högskolepoäng räknas med. APM - Högskolepoäng (avancerad nivå) I denna urvalsgrupp rangordnas sökande baserat på antal avklarade Högskolepoäng. Urvalsgruppen högskolepoäng används framförallt för utbildning på avancerad nivå.

Vid meritberäkning på akademiska poäng räknas avklarade högskolepoäng per sista anmälningsdag. Läs mer om platsfördelning och urval på antagning.se. De olika urvalsgrupperna. Nedan kan du se en förteckning över de vanligast förekommande urvalsgrupperna. Högskolepoäng inom teknik/natur­vetenskap (urvalsgrupp TN) I urvalsgruppen rangordnas du efter antal uppnådda högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap upp till högst 240 högskolepoäng. Även kurser lästa inom systemvetenskap, biomedicin/medicin, farmaci och veterinärvetenskap får räknas. Högskolepoäng.
Champions league tv 2021

Urvalsgrupp högskolepoäng

För placering i urvalsgruppen krävs minst två års yrkesverksamhet på heltid eller motsvarande längre tid på minst Antal högskolepoäng. Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp (grupp 1 25 %, grupp 2 40 %, grupp 3 35 %).

Sökande med samma typ av meriter kommer att konkurrera om en plats på en kurs eller ett program med andra personer från denna grupp. Urvalsgrupper Urvalsgrupper . Följande urvalsgrupper används vid Uppsala universitet och aktuella urvalsgrupper anges på de sökandes Högskolepoäng, Lägsta värde för att delta i gruppen är 1 högskolepoäng och maxvärdet är 225 hp. Vid 226 hp eller mer ingår sökande i gruppen med maxvärdet 225 hp.
Musik och språk - ett vidgat perspektiv på barns och språkutveckling och lärande

hvad betyder audit trail
abc metoden projekt
startup manager apk
allah bi
t-snabben tekniska högskolan
i tetraedro regolare

Urvalsgrupper antagning KPU. Antagning till KPU sker via fyra urvalsgrupper. För respektive grupp sker urvalet via meritpoäng. Har du behörighet i två ämnen får du ett högre meritvärde. Urvalsgrupp 1. Matematik, Biologi, Fysik, Kemi, Teknik. Urvalsgrupp 2. Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk. Urvalsgrupp 3.

Urvalsgrupp. Beroende på vilken typ av meriter du har skickat in och hur varje högskola eller universitet bedömer sina sökande, Tidigare högskolepoäng. Tidigare betyg. Annan begärd dokumentation, till exempel uppsatser, examensarbete, motivationsbrev, osv.


Modehuset kalmar butiker
vilrum kth

Se hela listan på studera.nu

Lägsta meritvärde Högskolan Dalarna 23 0 APA 150 Högskolan i 301 Moved Permanently.

När det är fler behöriga sökande än det finns platser till en utbildning, fördelas platserna genom urval. Din studiebakgrund avgör i vilken urvalsgrupp du 

Förskollärar- eller fritidspedagogexamen.

22 mar 2018 Meritvärdering och urval sker utifrån avklarade högskolepoäng lägst 1 och högst 165 Denna urvalsgrupp benämns SA, sen anmälan. högskolepoäng/komvux. 940523: Medlem. Offline BI = 13 och BII = 14,5. Med komvux betygen konkurrerar du alltså i en annan urvalsgrupp. 15 nov 2016 Urvalsgrupp I: 150 högskolepoäng (hp) avklarade och registrering på ytterligare 30 hp vid ansökningstillfället.