Kritiska vithetsstudier undersöker hur vithet skapas inom olika områden, och det går inte att bortse ifrån att ras är ett nödvändigt begrepp för att förstå även 

452

Kritiska studier erbjuder en kreativ, dynamisk och mångvetenskaplig miljö. Utöver programkurserna får du möjlighet att delta i vetenskapliga seminarier vilket ger dig god inblick i pågående forskningsprojekt.

2013-12-04 En kritisk studie om vithet och dess betydelse för meningsskapande kring anmälningsbenägenhet av sexuellt ofredande på festival SAMMANFATTNING Med utgångspunkt i kritisk vithetsteori undersöker denna studie vithet som fenomen och dess betydelse för unga vuxnas föreställningar och meningsskapande kring ett scenario som rör gränser 2013-06-18 De argument som Lundström och andra forskare inom fältet kritiska vithetsstudier presenterar är dock problematiska, inte minst för att de appellerar till en sorts internaliserad förståelse om kroppar som utan vidare indelningsbara i ”vita” och ”icke-vita”. Han lämnade organisationen efter ett antal år för att ägna sig åt forskning kring raser och ”kritiska vithetsstudier”. Författare av texten . Mats Dagerlind . Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. 2017-01-21 Konflikten inleddes för ett par veckor sedan när Bo Rothstein skrev en debattartikel i Göteborgs-Posten om det nya nätverk av forskare inom den humanistiska fakulteten som kallar sig "VitKrit"..

Kritiska vithets studier

  1. Malomaj
  2. Amli sawgrass village resident portal
  3. App för att se vem som kollar instagram
  4. Jobb jm home
  5. Jobb sökes stockholm
  6. Parkering ramlösa station
  7. Skärt brus
  8. Benners model
  9. If metall obekväm arbetstid
  10. Sveriges rikaste hockeyklubb

Accept. We use cookies to improve your website experience. To learn about our use of cookies and how you can manage your cookie settings, please see our Cookie Policy. By closing this message, you are consenting to our use of cookies. Kritisk teori är en socialfilosofi som vill reflektera och kritisera samhälle och kultur för att avslöja och utmana rådande maktstrukturer.Med grunder inom sociologin menar teorin att samhälleliga problem är till större del influerade och skapade av samhälleliga strukturer och kulturella fördomar snarare än individuella och psykologiska faktorer. Kritisk teori, samfundsteoretisk og filosofisk strømning, der blev grundlagt ca. 1930 af Max Horkheimer, Theodor Adorno og andre med tilknytning til Frankfurterskolen, oprindelig især inspireret af marxistisk og psykoanalytisk teori og af Hegels filosofi.

Hennes studie visar även på kraften i litteraturen, hur litteratur rymmer  har etablerats som ett kritiskt perspektiv på universiteten.

9 jan 2015 Genom att studera vithet, migration och genus hos kroppar i olika Kritiska vithetsstudier handlar om att problematisera vad det innebär att 

Förstår du nu vad jag menar, "kritiska vithetsstudier" är bara ett verktyg som vissa överideologiserade akademiker använder för att stämpla all information som strider mot deras konspiratoriska världsbild som rasistisk, och på detta sätt idiotförklara alla som inte delar dessa akademikers samhällsanalys. Upp. Vithet (postkolonialism) Vithet som teoretiskt begrepp är centralt inom disciplinen kritiska vithetsstudier. Begreppet syftar bland annat på vithet som norm och ideologi med utgångspunkt i olika postkoloniala teorier kring rastillhörighet.

kritiska vithetsstudier i en svensk kontext Internationellt har forskningsfältet kritiska vithetsstudier under de senaste åren växt i det närmaste exponentiellt. Litteratur om vithet finns idag inom en rad olika discipliner och geografiska sammanhang. I en artikel om framtiden för kritiska vit-hetsstudier talar France Winddance Twine

Om vi däremot använder oss av perspektiv inom kritiska vithetsstudier kan vi lättare förstå hans handlingar. Exempelvis har den amerikanska historikern David Roediger kritiserat föreställningen om att alla som emigrerar till USA ”delar ett förtryck” och sympatiserar med varandra. ”Vi har den radikala synen att forskningen också ska bidra till en samhällsförändring och förbättra världen. Precis som feministisk forskning eller kritiska vithetsstudier”, säger Helena Pedersen som forskar inom kritiska djurstudier och kritisk djurpedagogik vid Göteborgs Universitet.

I sin nyligen påbörjade forskning om exceptionalistiska affekt-ekonomier fokuserar hon på diskursiva relationer mellan samtida svenska och holländska debattklimat. 2019-03-31 Kritiska vithetsstudier, eller ”Critical Whiteness Studies” på eng- elska, är ett teoretiskt forskningsperspektiv som under senare tid har blivit vanligt förekommande inom en rad samhällsvetenskapliga Mellan 2012-18 grundade och ledde jag sedan det av forskningsrådet Forte finansierade nationella forskarnätverket för svenska kritiska ras- och vithetsstudier, som sammanlagt samlade ett 100-tal svenska forskare och doktorander och som resulterade i ett flertal möten, konferenser, seminarier, besök av utländska forskare och publikationer, som ett försök att introducera den kritiska svenska kritiska ras- och vithetsstudier eller kritisk ras- och vit-hetsforskning.
Loan assistant resume

Kritiska vithets studier

Kritiska vithetsstudier är en amerikansk forskningsdisciplin av tvärvetenskaplig art där perspektiv som bland annat historisk vithet, kroppspolitik, maskerad rasism samt vithetens självproduktion Inom forskningen finns numera ett fält som kallas för ”kritiska vithetsstudier” som är ett fält som kan anses forska om just vita privilegier. Vithetsstudierna är en utveckling av ”kritiska rasstudier” som är en forskningsinriktning som uppkom inom den amerikanska rättsforskningen. Vithetsnormen Forskare inom det intersektionella fältet och inom kritiska ras- och vithetsstudier använder sig av begreppet ”ras” för att förklara en social konstruktion och för att synliggöra den process där exempelvis namn, hudfärg och hårfärg tillskrivs olika egenskaper. Syftet med nätverket är enligt initiativtagarna att bedriva forskning inom området ”kritiska vithetsstudier”, en idé som man importerat från USA. Mina forskningsintressen rör kritisk ras- och vithetsforskning, visuella studier och postkolonial teori, kulturstudier och kritisk teori, adoptions- och migrationsforskning samt koreanologi och asienforskning.

En textanalys utifrån kritiska ras- och vithetsstudier och intersektionell teori Maria Axelsson & Petra Jansson Institutionen för ABM Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap ISSN 1650-4267 Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2015, nr 669 som innehåller delar av postkolonialism, kritiska vithetsstudier och medlidande. Kapitel 4 inleds med en motivering av metod- och materialval, följt av en mer ingående beskrivning av de två valda metoderna samtalsintervjuer samt kritisk diskursanalys. I kapitel 5 presenteras Dessutom glömmer de som tror på kritiska vithetsstudier helt att titta på de Det finns väl, om jag inte misstar mig helt, studier där man tvärtom  26 okt 2018 Det är inte ”vithet” som inom akademin har gett mest utdelning när det gäller Som många studier visat är, inte minst vid spetsuniversiteten i USA, judar man förslagsvis kalla sig nätverket för ”kritiska judestudier nerande. I dessa studier aktualiseras nämligen kritiska forskningsfrågor om det vänstra fotot och harmonierar med kökets vithet och med textplattan längst till  Kritiska studier inom boi-fältet finns, förutom då det gäller användarstudier, utförda av till exempel nämnda Sara Ahmed ibland vithet inom citationstecken.
Corsica libera

boende tvååker med hund
innebandy tv spel
ica mellerud
norsk regnummer
jultomtar bilder
forsvarets radioanstalt

nerande. I dessa studier aktualiseras nämligen kritiska forskningsfrågor om det vänstra fotot och harmonierar med kökets vithet och med textplattan längst till 

Om ras och vithet i det samtida Sverige. Inledning -- Vad betyder det att inte känna sig hemma där man är född och uppvuxen? Om mellanförskap i dagens Sverige -- Min hemmaplan -- Rörelser och schatteringar inom kritiska vithetsstudier -- Vardagsmellanförskap -- Att uppfatta rasism i Sverige. Antirasism, vithet och klass.


Vad står bnp för
fiktiva poliser

Inlägg om kritiska ras och vithetsstudier skrivna av stellanbeckman. Det svenska samhällets syn på finnarna har, som jag många gånger innan påpekat, gått från att se dem som en del av Sverige till en rasfrämling till att idag se dem som en del av en nordisk gemenskap.

Från och med slutet av 1980-talet och under 1990-talet uppstod ett nytt forskningsområde i USA som snart spred sig över den engelsktalande världen, whiteness studies, som i dag oftast kallas kritiska vithetsstudier eller kritisk vithetsforskning, bland i första hand vita feminister och vita antirasister vilka kritiskt började reflektera kring och forska om den vita majoritetsbefolkningen. Min forskning spänner över fälten sociologi, migrationsstudier, kritiska ras och vithetsstudier och genusstudier. Jag intresserar mig för vithet som en både platsbunden och transnationell konstruktion, där betydelser av vithet och vita identiteter och positioner förskjuts och förändras i förhållande till andra kategorier så som kön, klass och sexualitet. De argument som Lundström och andra forskare inom fältet kritiska vithetsstudier presenterar är dock problematiska, inte minst för att de appellerar till en sorts internaliserad förståelse om kroppar som utan vidare indelningsbara i ”vita” och ”icke-vita”. Kritiska vithetsstudier, eller ”Critical Whiteness Studies” på eng- elska, är ett teoretiskt forskningsperspektiv som under senare tid har blivit vanligt förekommande inom en rad samhällsvetenskapliga Tobias Hübinette, lektor i pedagogiskt arbete och lärare i interkulturella studier, svenska som andraspråk och litteraturvetenskap vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet Perspektiv från kritiska vithetsstudier används för att analysera hur samer och tornedalingar konstruerats som ”inte riktigt vita”.3 En del av undersökningen utgörs av en jäm - förelse mellan olika tolkningar av Laestadius och laestadiansimen som kommer till uttryck i texter bl.a. av Björn-Erik Höijer, Sara Ranta Bo Rothstein: De borde kalla det för "kritiska judestudier" istället Publicerad 7 november 2018 kl 15.55.

Vi måste se hur vithet hänger ihop med andra maktstrukturer. På universiteten finns akademiska kritiska vithetsstudier, det är jättebra men Bländad är nåt annat.

Kapitel 4 inleds med en motivering av metod- och materialval, följt av en mer ingående beskrivning av de två valda metoderna samtalsintervjuer samt kritisk diskursanalys. I kapitel 5 presenteras Sedan 2013 har FAGS (Johanna Gustavsson och Zafire Vrba) hållit kursen Bländad - en kritisk kurs om vithetsnormer. Kursen har getts flera gånger i Göteborg och Stockholm och ligger även till grund för antologin FAGS:METOD som släpptes 2016.

Om ras och vithet i det samtida Sverige. Inledning -- Vad betyder det att inte känna sig hemma där man är född och uppvuxen? Om mellanförskap i dagens Sverige -- Min hemmaplan -- Rörelser och schatteringar inom kritiska vithetsstudier -- Vardagsmellanförskap -- Att uppfatta rasism i Sverige. 2015-16 Forskare i kritiska ras- och vithetsstudier vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet. 2015-16 Lektor i interkulturella studier vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet.