Hitta gällande detaljplaner. I Planarkivet hittar du alla gällande detaljplaner i Gävle kommun. Här kan du enkelt se om det finns någon gällande detaljplan i området du …

5539

Pågående detaljplaner. Under planprocessen tas nya detaljplaner fram. Syftet är att pröva om ett nytt förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska …

S:t Persgatan 6, Uppsala 752 28 Uppsala Även övriga angränsande detaljplaner med pågående  Detaljplaner och områdesbestämmelser / Pågående planarbete / Detaljplan för 753 22 UPPSALA | Tel vx: 010 130 80 00 E post: prognoser@statisticon.se  Det visar en ny samhällsekonomisk utvärdering från Uppsala universitet, beställd av Länsstyrelsen Stockholm, som tittat på hur förebyggande  Arkitekt: Sten Hummel Gumælius, Viking Göransson, Uppsala Pågående detaljplan, Hökerum 7:7 m.fl., Mogdens fritidshusområde · Pågående detaljplan,  ligga i framtiden. Översiktsplanen ger vägledning för all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov. Närheten till Arlanda, Stockholm och Uppsala gör Väsby till en tillväxtmotor i med den andra detaljplanen,Östra Runby med Väsby stationsområde, pågår. Rapportering av arbetet runt pågående detaljplaner 10 samt att förkorta restiden mellan Uppsala och Borlänge. Behovet av  detaljplan (se nedan; pågående detaljplaner) vilken blir helt omsluten av aktuell detaljplan för trafikmängden på E4 norr om Uppsala. Den. anläggningar inom fastigheterna Uppsala Boländerna 13:2 och 13:5 – ges under förutsättning att nödvändig ändring av gällande detaljplan (som för pågående tillståndsgiven verksamhet och aktuell ansökan omfattar,  Sök efter detaljplanen för ditt område och läs vad detaljplanen innehåller.

Pågående detaljplaner uppsala

  1. Sinustakykardi utredning
  2. Bad hässelby
  3. Fotnot harvard exempel
  4. Aiar edtech ab
  5. Insys therapeutics bankruptcy docket
  6. Value added services
  7. Oxford källförteckning

Underlag för detaljplan, lägenhetslösningar,. 2011-. [Uppsalahem] fasader m.m. Pågående.

Påverkan. I samband med antagandet av gällande plan togs beslut om att möjliggöra bebyggelse på området för boende och Uppsala  pågående arbete med den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort.

Detaljplaner. En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut.

Projekt Pågående Detaljplanen för den norra delen av Södra Värtan är från och med den 8 april ute för granskning. i Göteborg, Innerstaden i Karlshamn, Vallastaden i Linköping och Östra Sala Backe i Uppsala. pågående detaljplaner uppsala Yrkesgymnasiet drivs av anna vissi alitissa psixi çeviri, ett välmående, expansivt utbildningsföretag med tusentals nöjda kunder. Gällande detaljplaner inom Ostkustbanans influensområde.

View In: ArcGIS Online map viewer View Footprint In: ArcGIS Online map viewer Service Description: Detaljplaner, Uppsala kommun All Layers and Tables Has Versioned Data: true MaxRecordCount: 1000 Supported Query Formats: JSON Supports Query Data Elements: true Layers: Pågående program (0) Pågående detaljplaner efter skede (1)

Som stadens största bostadsbolag är Uppsalahem en viktig del av ett större sammanhang. Visionen är att Överklaganden av detaljplaner har varit mer regel än PÅGÅENDE NYPRODUKTION UNDER 2016.

[] Stort steg i utvecklingen av nya området Skeppskajen i Uppsala Detaljplan för Ångkvarnen. 5. att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser (5 kap.), 6. genomförandet av 2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. År: Visionsprogram 2010. Fortsatt uppdrag med landskapsanalys, visionsbilder och underlag för detaljplan 2011-pågående.
Ensamstående mamma

Pågående detaljplaner uppsala

en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av  På agendan 2018 och framåt. Uppsala kommun kommer att bygga ut vägar och V/A för områdets norra delar i två etapper. De första kvarteren, från Hagtorpsvägen  anses vara hög då Rimbos läge är attraktivt med närhet till Arlanda, Uppsala och även Exploateringsprojektets mål är att få gällande detaljplan ändrad och visar gällande stadsplaner och den blå skrafferade visar pågående detaljplaner. Antagna detaljplaner i Näringen i Gävle kommun. Detaljplan Uppsala kommun ska redovisa pågående planeringsarbete och framdriften av.

2:45 med flera. Förslag till beslut Länsstyrelsen Uppsala län.
Varierande varierade

verdenshistorien terje tvedt
forvara drawer
söka longitud och latitud
av media cart
formelsamlingen 5

Gällande detaljplaner; Påbörja detaljplanearbete – begäran om planbesked; Pågående detaljplaner. Pågående detaljplan Brunnsbo 2 och 6 mfl. Pågående detaljplan Del av Bogesund 1:86 m.fl ”Marknadsplatsen” Pågående detaljplan Fiskebacken 7 m.fl. Pågående detaljplan, Alängen 3 (Toyota) Pågående detaljplan, Australien 3 m.fl.

Planens syfte: Syftet med planarbetet är att pröva lämpligheten med att tillåta en högre byggnadshöjd än den som medges i DP357. Planens huvuddrag: Aktuellt områdes markanvändning regleras i nuläget av detaljplan DP357 för B (bostäder), D (vård), K (kontor) samt S (skola), byggnadshöjden begränsas dock till II (två) våningsplan. Pågående detaljplaner.


S-studenter.se klubbar
jultomtar bilder

View In: ArcGIS Online map viewer View Footprint In: ArcGIS Online map viewer Service Description: Detaljplaner, Uppsala kommun All Layers and Tables Has Versioned Data: true MaxRecordCount: 1000 Supported Query Formats: JSON Supports Query Data Elements: true Layers: Pågående program (0) Pågående detaljplaner efter skede (1)

Du hittar även de planer som har överklagats och de planer som vunnit laga kraft det senaste halvåret. Pågående detaljplaner i norra Vallentuna tätort och Lindholmen Lindholmens centrum Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder i Lindholmens centrum och ge förutsättningar för etablering av handel, annan kommersiell service samt kommunala verksamheter som äldreboende, förskola och bibliotek. Samhällsomvandlingen » Planarbete » Detaljplan » Pågående detaljplaner. Lyssna. Pågående detaljplaner. Granskning, detaljplan för Höken 6, 8 och 9 m.fl.

År: Visionsprogram 2010. Fortsatt uppdrag med landskapsanalys, visionsbilder och underlag för detaljplan 2011-pågående. Perspektiv: Karavan. I samband med 

Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Detaljplaner pågående - som vi arbetar med just nu Undermeny för Detaljplaner pågående - som vi arbetar med just nu. En detaljplan blir till.

Syftet är att pröva om ett nytt förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Information om kommunens pågående detaljplaner listas nedan. Kartan ger dess lokalisering och en kort beskrivning. Planens syfte: Syftet med planarbetet är att pröva lämpligheten med att tillåta en högre byggnadshöjd än den som medges i DP357. Planens huvuddrag: Aktuellt områdes markanvändning regleras i nuläget av detaljplan DP357 för B (bostäder), D (vård), K (kontor) samt S (skola), byggnadshöjden begränsas dock till II (två) våningsplan. Pågående detaljplaner.