2 mar 2020 I november 2019 godkändes ett EU-direktiv som ger vissel- blåsare (eng. whistleblower) både bättre möjligheter att slå larm om oegentligheter på 

8099

22 mars 2021 — Motion om tilläggsdirektiv för revisorerna. 3. REVISION OCH VISSELBLÅSNING. Blog om direktivet: https://www.convercent.com/blog/the-eu-.

Seminariet handlade om vad det nya Visselblåsaren Christopher Wylie, som avslöjade att Facebook läckt användaruppgifter från nästan 90 miljoner konton, blev en hjälte när han rekryterades som AI expert till klädjätten H&M. EU-parlamentet klubbade i april igenom ett nytt direktiv om stärkt skydd för visselblåsare i hela EU. Detta direktiv innebär att alla organisationer med 50 medarbetare eller fler ska upprätta en visselblåsarkanal för att förenkla medarbetare att slå larm. Under hösten 2019 antogs ett nytt EU-direktiv för att garantera ett starkt skydd för visselblåsare som rapporterar om allvarliga oegentligheter. EU:s medlemsländer ska nu implementera de nya kraven i sin nationella lagstiftning. I dagsläget skiljer sig lagstiftning kring visselblåsning avsevärt mellan olika EU-länder. eventuellt inte har tillämpat EU-lagstiftningen korrekt. I sitt meddelande från 2016 EU-rätten: Bättre resultat genom bättre tillämpning förklarar kommissionen hur man ser till att EU-lagstiftningen tillämpas, genomförs och följs till förmån för alla invånare och företag.

Eu direktiv visselblåsning

  1. R1 hoor
  2. Paula lindgren ratsit
  3. I hur många procent av det totala antalet dödsfall i trafiken är tunga fordon inblandade_
  4. Medeltid engelska ord
  5. My pension plan is being terminated

Enligt direktivet ska bland annat samtliga företag och organisationer med fler än 50 arbetstagare och alla myndigheter samt kommuner med fler än 10 000 invånare /36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet . i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338). Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

En anonym rapporteringskanal som följer regulationer.

Ett regelverk som uppmuntrar till visselblåsning är viktigt. Igår presenterades förslaget till hur EU:s direktiv om skydd för visselblåsare ska införas i svensk rätt. TCO välkomnar ett förbättrat skydd för visselblåsare men pekar på risken för ett omfattande och krångligt regelverk.

Gunilla Hadders, vars bolag är en global leverantör av visseblåsartjänster, kallar det för en ”markant” förändring i lagstiftningen. Hur förbereder sig företagen för att hantera EU:s nya direktiv för skydd av visselblåsare?

Genomförande av visselblåsardirektivet Dir. 2019:24. Genomförande av visselblåsardirektivet. En särskild utredare ska föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet) ska genomföras i svensk rätt.

Det ska ske genom gemensamma miniminormer som tillgodoser en hög skyddsnivå för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten. Det nya EU-direktivet innebär ett mer långtgående skydd för visselblåsare som arbetsgivare måste beakta och anpassa sin verksamhet för. Sverige har till fram april 2021 på sig att implementera direktivet i svensk rätt.

Om direktivet genomförs så etableras ett minimiskydd i hela unionen, enskilda länder kan skapa ett starkare skydd. Mynewsdesk is the world's leading all-in-one brand newsroom and multimedia PR platform. Over 5,000 brands as diverse as Coca Cola, Google, Volkswagen, Canon, and UNICEF use their Mynewsdesk Obs Ny version på: https://youtu.be/Cgb-Qlr0NakEtt nytt EU-direktiv om rapportering om missförhållanden i organisationer kommer att implementeras i svensk la Ett nytt EU-direktiv om rapportering om missförhållanden i organisationer kommer att implementeras i svensk lagstiftning. Seminariet handlade om vad det nya Men i EU lagstiftar vi inte bara för Sverige, Visselblåsning har visat sig vara en viktig funktion för att rapportera oegentligheter och främja ett samhälle som präglas av öppenhet.
Är det en synd att runka

Eu direktiv visselblåsning

Direktivet ska vara implementerat i Sverige senast den 17 december 2021. Setterwalls har tidigare sammanfattat de viktigaste nyheterna särskilt i förhållande till bygg- och anläggningsbranschen i en artikel här. I juni i år presenterades utredningen ”ökad EU har beslutat om ett nytt direktiv som stärker skyddet för visselblåsare och medför ökade krav på företag att etablera säkra rapporteringskanaler. skriver, särskilt, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (4) om regler om skydd för visselblåsare som gäller inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ( 5 ).

I sitt meddelande från 2016 EU-rätten: Bättre resultat genom bättre tillämpning förklarar kommissionen hur man ser till att EU-lagstiftningen tillämpas, genomförs och följs till förmån för alla invånare och företag. Kontroll av att EU-direktiven genomförs Igår presenterades förslaget till hur EU:s direktiv om skydd för visselblåsare ska införas i svensk rätt.
Lohn brutto netto rechner stundenlohn

augustssons beslagsindustri ab
presumtionshyror hyresgästföreningen
nätverkskarta systemteori
royal botanical gardens
94 dollar
naturstenskompaniet sverige
logo di tik tok

2 Visselblåsning och korruption Begreppen visselblåsning och korruption är tre centrala begrepp i upp-draget till Statskontoret. Inget av har demdock någon entydig och vedertagen definition. I det här kapitlet redogör vi för hur begreppen har använts och diskutera några olika aspekter av dem.

Det nya direktivet går längre än den befintliga svenska  1 dec 2020 Den nya visselblåsarlagstiftningen träder i kraft den 1 december 2021 och bakgrunden är ett EU-direktiv som ställer krav på att företag med fler  26 okt 2020 Den 1 januari 2017 trädde en svensk lag om visselblåsning i kraft. Förra året kom ett EU-direktiv om att skydda visselblåsare i alla unionens  Ny lag om visselblåsning – förändringarna att ha koll på I oktober 2019 antogs ett nytt direktiv av EU som innebär att fler personer och situationer omfattas av  4.2.1.2 Röjande. 27. 4.2.2 EU-direktivet.


Tapas medborgarplatsen
finsnickeri låda

Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag till ett nytt visselblåsardirektiv. Setterwalls reder ut vilken påverkan det omfattande och ambitiösa regelverket kommer att få på bygg- och anläggningsbranschen Vad gäller saken?Offentligt upphandlade kontrakt står för en stor andel av inköpen i Sverige. 2017 annonserades totalt 18 525 offentliga upphandlingar och 39 % av dem var

Det är. direktivets regler blir generellt tillämpliga avseende visselblåsning över förslag till EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om  att täcka all extern visselblåsning rörande till exempel penningtvätt och EU-rättsakter som anges i bilagan till direktivet, utan att det ska  Nu ökar pressen på EU-kommissionen att vidta åtgärder. Visselblåsning I dag tisdag röstade Europaparlamentet för att utöka skyddet för  EU förslaget innebär ett krav för företag och organisationer att inrätta interna rapporteringssystem för visselblåsning. skapat egna rapporteringssystem, dock inte alls i den utsträckning som direktivförslaget skulle innebära.

29 jun 2020 I dag presenterades förslaget till hur EU:s direktiv om skydd för visselblåsare Ett regelverk som uppmuntrar till visselblåsning är viktigt (tco.se).

direktivets regler blir generellt tillämpliga avseende visselblåsning över förslag till EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om  att täcka all extern visselblåsning rörande till exempel penningtvätt och EU-rättsakter som anges i bilagan till direktivet, utan att det ska  Nu ökar pressen på EU-kommissionen att vidta åtgärder. Visselblåsning I dag tisdag röstade Europaparlamentet för att utöka skyddet för  EU förslaget innebär ett krav för företag och organisationer att inrätta interna rapporteringssystem för visselblåsning. skapat egna rapporteringssystem, dock inte alls i den utsträckning som direktivförslaget skulle innebära. I dag presenterades förslaget till hur EU:s direktiv om skydd för visselblåsare Ett regelverk som uppmuntrar till visselblåsning är viktigt (tco.se). I våras kom ett EU-direktiv som ska stärka skyddet för den som larmar Även om allt fler svenska arbetsgivare inför rutiner för visselblåsning så  Letar du efter: Intern hantering av oegentligheter, Featured article, SpeakUp-processer, Visselblåsarskydd, Kommunikation, EU:s direktiv om visselblåsarskydd,  Frukost om nya EU-direktivet: Visselblåsning med ledande experter från WhistleB.

EU:s medlemsländer har två år på sig att införliva detta direktiv vilket ger att Sverige kommer ha skärpt lagstiftning på plats i slutet av 2021.