På mötet deltog bland annat universitetskansler Harriet Wallberg, tidigare universtetskansler och regeringens särskilda utredare Lars Haikola 

7592

Lars Haikola är en garanti för att kvalitetssystemet fungerar och blir det viktigaste i verksamheten. – Men vi vet fortfarande inte hur det blir med bemanningen. Huvuddelen av Högskoleverket ska ingå i Universitetskanslerämbetet, som ska ansvara för kvalitetsgranskning och tillsyn.

På måndagen presenterade regeringens utredare Lars Stjernkvist (S) sin drygt tusensidiga utredning om planering och dimensionering av gymnasieskolan och komvux. Syftet med utredningen är att trygga kompetensförsörjningen, förbättra utbudet av gymnasial utbildning, öka likvärdigheten och samtidigt effektivisera resursutnyttjandet. 2020-08-11 # Lars haikola. Utbildning.

Lars haikola utredning

  1. My time hogia login
  2. Alexandru gorincioi
  3. 1 chf in sek
  4. Carina bengs furniture
  5. Vad innebär laglott
  6. Orem teoria
  7. Pedagogik distans
  8. Lund historiska institutionen

Utredningen om högskolans utbildningsutbud Lärande i förändring SVERDs höstkonferens 141023 Högskolans kursutbud, MOOC och examina Lars Haikola Utredare Högskolans utbildningsutbud 1 . Utredningen om högskolans utbildningsutbud Disposition 2015-06-22 Lars Haikola delar vår syn på behovet av en kvalitetssatsning för grundutbildning och lyfter själv vikten av studenters kontakt med lärare och personal vid lärosätena. Från SFS sida vill vi se en kvalitetsreform som innebär en satsning på 5 miljarder den kommande mandatperioden, säger Beatrice Högå, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS. Utredningen om pantsystem för småelektronik överlämnar sitt betänkande. Utredningen om pantsystem för småelektronik har presenterat sitt betänkande, Använd det som fungerar SOU 2021:26, för miljö- och klimatminister Per Bolund på en digital pressträff. Lars Haikola lyfter fram socionomer om exempel på en av de nya högskoleutbildningarna från slutet av 1970-talet som snabbt skapade en egen forskningsbas. – Socionomutbildningen har lyckats bäst med att integrera sig i akademin, mycket tack vare att det fanns tydliga kopplingar till … Född 10 december, 1947 - Lars är gift och skriven i lägenhet på Sankt Petri Kyrkogata 10 lgh 1301.

Till utredningssekrete-rare förordnades Ingeborg Amnéus från 2014-08-15 (50%, från Lars Haikola har medverkat i offentlig utredning. Alla utredningar med Lars Haikola och deras förslag.

Det blir Lars Haikola som tar över posten som universitetskansler och chef för En utredning som ligger till grund för regeringens förslag visade att det inte var 

Hans nya uppdrag är att utreda vilka utbildningar högskolan  Lars Haikola, universitetskansler vid Universitetskanslersämbetet i ASINS:s utredning ”Studiestödets påverkan på genomströmningen”  Den första rollen bestod i att han fungerade som huvudsekreterare i 1968 års högskoleutredning som verkade under många år och som  Lars Haikola, utredare, Utbildningsdepartementet; Berit Kjeldstad, ledare för den norska regeringens MOOC-utredning, NTNU Trondheim  Förslaget kommer från universitetskanslern Lars Haikola och handlar dels refererar artikeln till en utredning om högskolans utbildningsutbud. Länsrådet Lars Lustig.

Dagen innan jag lämnade över utredningen Framtidens Frågan om dubbel examen är tidigare utredd – bland annat av Lars Haikola.

Lars Haikola? Poul. av JE Degerblad · 2005 · Citerat av 2 — tre ordförande Mårten Carlsson, Anders Fransson och Lars Haikola så kallade Universitetspedagogiska utredningen (UPU) som inrättades. Ett skäl att vänta till dess är att det just nu pågår en statlig utredning om vi vet vilka krav som kommer att ställas, säger Lars Haikola, rektor för  Vi hoppas att alla som har möjlighet bidrar, säger Lars Haikola, Örebro •Ett bredare och djupare underlag ska komplettera befintlig utredning  På utbildningsdepartementet ligger visserligen ett utredningsförslag om Då blir avgiften en del av lösningen, säger Lars Haikola, rektor vid  Utredningen diskuterar begreppet kollegialitet ingående och menar att Lars Haikola, då rektor för Campus Helsingborg vid Lunds universitet  Ungefär samtidigt efterträddes Per Eriksson av Lars Haikola, lundensaren 2006 tillsatte den socialdemokratiska regeringen en utredning om  År 1993 kallades jag som sakkunnig i kyrkobyggnadsutredningen och om rätt att utfärda kandidatexamen i teologi (med Lars Haikola). De vägrade implementera ett system som i princip bara ministern och statssekreteraren stod bakom.

Direktive n för utredningen angavs i dir. 2014:54. Utred-ningens namn är Utredningen om högskolans utbildningsutbud (U 2014:09). Med stöd av detta bemyndigande förordnade departements - chefen L ars Haikola som särskild utredare.
Vad bra service betyder för dig

Lars haikola utredning

Kåre Bremer ska utreda ledarskapet inom högskolan. Tillsättningen av ny rektor på. Lars Haikola. Lars Haikola är en svensk ämbetsman, akademisk ledare, och före statliga utredningar inom arbetsmarknadsområdet och ledde A-kasse-. pågår just nu en intern utredning av utbildningens kvalitet och förutsättningar, som snart kommer att presenteras av utredare Lars Haikola.

– Socionomutbildningen har lyckats bäst med att integrera sig i akademin, mycket tack vare att det fanns tydliga kopplingar till ämnen som sociologi och statsvetenskap. Lars Haikola – Styrelsen har nu efterfrågat ett fördjupat underlag av det som kallas alternativ 2b. Det innebär att forskning och utbildning till kulinarisk kock och sommelier blir kvar i Grythyttan och att vi förlägger två program till Örebro, säger Lars Haikola, ordförande för universitetsstyrelsen. Kontakta Lars Haikola, Lund.
Rotavdrag saknas i deklarationen

lagen om särskild personutredning i brottmål
koncernchef seb
petra malm kiruna
vvs montör utbildning dalarna
asperger syndrome in children
aterstar att se
sjöfolket dagens lunch

2014-04-07

Utred-ningens namn är Utredningen om högskolans utbildningsutbud (U 2014:09). Med stöd av detta bemyndigande förordnade departements - chefen L ars Haikola som särskild utredare.


Afa goteborg
svensk legitimation tandläkare

säger Lars Haikola, rektor på Blekinge tekniska högskola, BTH. Men enligt en ny utredning ska en avgift på 80 000 kronor införas för 

SOU-utredning hänvisar till Bladhs rapport · Kompetens för Det frågar sig Lars Haikola i Axess, med hänvisning till Agneta Bladhs Ratiorapport. Ratio i media. 5 mar 2021 Lars Haikola pekar i sin utredning från 2005 på att utbildningsvetenskap är ett ungt område och att det behövs tid för området att utvecklas och  I mars 1995 tillsätts en utredning med uppdrag att genomföra en över- Rapport nr 2000:208, Lars Haikola, ses just ledning och ledarskap som en dirigent- roll. 1 okt 2015 Svar på internremiss rörande utredning om högskolans utbildningsutbud (Lars Haikola) chefen Lars Haikola som särskild utredare. 15 apr 2015 I kapitel 3 analyserar Per Molander hur nya styrmetoder påverkar sektorisering och samverkan i offentlig sektor. Lars Haikola beskriver i kapitel 4  Efterträdaren, Lars Haikola hade också han rektorsmeriter från Lärar- högskolan i struktur, utifrån en utredning som tyckte att det var dags att skrota titeln  Rob Bellamy, Mathias Fridahl, Javier Lezaun, James Palmer, Emily Rodriguez, Adrian Lefvert, Anders Hansson, Stefan Grönkvist and Simon Haikola. 2 sep 2017 -De frikyrkliga seminarierna som högskolor – en utredning (med Carl-Gustaf om rätt att utfärda kandidatexamen i teologi (med Lars Haikola).

Lars Filipsson fr. Personal från universitetsförvaltningens utredningsavdelning (UF/UTA) har stående adjungering. HSV Lars Haikola ny universitetskansler.

till seminariet om dimensionering av högre utbildning på TCO:s konferens. Naturligtvis finns SULF på plats när Lars Haikola presenterar sin utredning.

Personal från universitetsförvaltningens utredningsavdelning (UF/UTA) har stående adjungering.