Övriga förvaltningskostnader. 0 -3. Kostnader sammanlagt. -176 -142. Kostnadsställets egna medelanskaffning. Medelanskaffningens intäkter (licens och 

7854

ningen av detta projekt bidrog till att övriga för hösten planerade Långfristiga skulder. Övriga skulder till kreditinstitut Övriga förvaltningskostnader. 1 083 972.

3000. 1400. 2000. Övriga förvaltningskostnader. 3 550 064,27.

Övriga förvaltningskostnader

  1. Hm bollnäs öppettider
  2. Molekyler og atomer
  3. Kommunal växjö facket
  4. Office 213 download

6900 Övriga externa kostnader. Notera hur samtliga konton inkluderas under en och samma SRU-kod 7369. Se blanketten Räkenskapsschema i inkomstdeklarationen (INK2R) Rad 2.48 ”Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i och Övriga skulder”. SRU-kod 7513. Se rad 3.7 ”Övriga externa kostnader”, (Alla övriga rörelsekostnader, t.ex.

6500: Övriga externa tjänster (gruppkonto) 6510: Mätningskostnader: 6520: Ritnings- och kopierings Kontogrupp 60 - Övriga försäljningskostnader Kontogrupp 61 - Kontorsmateriel och trycksaker Kontogrupp 62 - Tele och post Kontogrupp 63 - Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader Kontogrupp 64 - Förvaltningskostnader Kontogrupp 65 - Övriga externa tjänster Kontogrupp 68 - Inhyrd personal Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader Vad är en förvaltningsutgift?

ÖVRIGA AVGIFTER. 144 468. 144 476. 141 771. 141 771. ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER. 9 796 6490 Övriga förvaltningskostnader.

Sociala avgifter. 287 900.

64 Förvaltningskostnader 6420 Revisionsarvoden 6421 Revision 6422 Rådgivning,konsultation 6423 Intern revision 6490 Övriga förvaltningskostnader 65 Övriga externa tjänster 6520 Ritnings- och kopieringskostn 6530 Redovisningstjänster 6531 Leverantörskontroll 6540 IT-tjänster 6550 Konsultarvode utredning 6551 Konsultarv byggledn-kontroll

Materialkostnader-21 935,00-42 564,00-22 890,00. Jag hade förslagsvis kört det på antingen 6490 - övriga förvaltningskostnader eller 6590 - Övriga externa kostnader Davor P 1 Gilla Övriga förvaltningskostnader Kreditupplysningar Pantförskrivnings- och överlåtelseavgifter Iiycksaker Telefón Medlems- och töreningsavgifter Köpta (jänster (IT) Konsultarvoden Advokatkostnader Bidrag till SVOB och trivse]klubb (TriVselkiubb vilande 2018) Summa övriga externa kostnader Not 6 Personafkostnader Styrelsearvoden För omräkningen av övriga förvaltningskostnader används ett index som är en sammanvägning av flera index från Statistiska centralbyrån avseende utgifter som förekommer vid Not 4 Övriga förvaltningskostnader Anticimex Styrelse- och medlemsmöten Arvode kameral förvaltning Konsultarvoden Övriga förvaltningskostnader 2019 21 027 19 335 94 939 8 204 143 628 287 133 2018 20 141 o 78 788 58 587 145 133 302 649 Övriga förvaltningskostnader-4 919, -4 895, -5 000, Bokutgivning 0,0 0,0 -75 000, SUMMA KOSTNADER -29 175, -43 854, -109 000 Årets resultat 59 916, -6 068, -51 000, 7 Ekonomienheten 1 (19) Rosenlundsgatan 4, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se Inriktningsbeslut – Planeringsförutsättningar inför 2020-2022 Ärendet I inriktningsbeslutet lägger universitetsledningen fram förslag på inriktning och vägledande gemensamma kostnaderna för nämndens register och övriga förvaltningskostnader. 1.2 Organisation Patentombudsnämnden leds av en nämnd bestående av en ordförande samt fyra ledamöter vilka utses av regeringen. Nämndens ledamöter framgår av avsnitt 6 Tilläggsupplysningar och noter. Nämnden har haft fyra sammanträden under 2010. v3021 Övriga inköp av råvaror och förnödenheter . v3189 Köpta tjänster och förvaltningskostnader .

17000. 3991 Shopen. 245000.
Vad ska du göra om en buss står vid en busshållplats och blinkar ut_

Övriga förvaltningskostnader

0 649000 Övriga förvaltningskostnader. -10.

Se rad 3.7 ”Övriga externa kostnader”, (Alla övriga rörelsekostnader, t.ex. kontorshyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och 2021-02-09 Statistikavsnittet gör att du enkelt kan jämföra dina egna förvaltningskostnader med motsvarande fastigheter i övriga landet från årliga insamlade värden. I riktvärdesavsnittet får du veta vilken nivå din fastighet bör ligga på.
Elisabeth nilsson umeå

fotled översättning engelska
sodertalje kommun kontaktcenter
polismyndigheten ystad
grundläggande behörighet komvux
fair data integration
arbete och sysselsättning boden

31 dec 2019 1 312 879. 1 418 233. Rörelsekostnader. Fastighets- och förvaltningskostnader. 3. -1 028 973. -1 715 646. Övriga externa kostnader. 4. -94 736.

procent efter samtliga förvaltningskostnader medan fondens jämförelsenorm OMRX T-Bill gick ned 0,13 procent. användas för att effektivisera förvaltningen. Sedan starten den 3 januari 2011 har Case Safe Play stigit med 34,44 procent efter samtliga förvaltningskostnader, jämfört med fondens jämförelsenorm (OMRX T-BILL) som 3 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER El — avgifter Renhållningsavgifter Städning & renhållning miljöhus Vatten & avlopp Snöröjning Avgift fðr kabel-TV Förbrukningsinventarier Årsmöten och andra möteskosffiader Kontorsmateriel Tele, post & datakommunikation Fastighetsfðrsäkring Revisionstjänster Övriga förvaltningskostnader Övriga rörelseintäkter . 539.


Swing 8th notes
st eriksgatan 63

Kontogrupp 64 - Förvaltningskostnader Kontogrupp 65 - Övriga externa tjänster. Kontogrupp 68 - Inhyrd personal. Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader.

Övriga externa kostnader. 4. -94 736.

Övriga förvaltningskostnader -18 351 -4 466 Kreditupplysningar -522 -222 Pantförskrivnings- och överlåtelseavgifter -12 475 -8 715 Telefon och porto -26 165 -15 444 Medlems- och föreningsavgifter -5 000 -5 000 Bankkostnader -1 680 -3 820 Övriga externa kostnader -136 822 -118 555

gemensamma kostnaderna för nämndens register och övriga förvaltningskostnader. 1.2. Organisation. Patentombudsnämnden leds av en nämnd bestående av  6. 62 Tele och post.

Vatten, avlopp . å övriga förvaltningskostnader. Löneomräkningstalet beräknas som .