Utbildning Inom ramen för programmet inryms även bredare mångvetenskapliga aspekter vilka bland annat lyfter fram olika etik-, estetik- och hållbarhetsperspektiv. Studier i samhällsplanering med utgångspunkt i kulturgeografi, sociologi och statsvetenskap utgör grunden i programmet och omfattar minst 60 högskolepoäng, dvs. ett års

4593

Är Mittuniversitetet för dig? Distansutbildning, arbete vid dator, onlinemöte, skypemöte. Att plugga på distans. Hur går det till att 

Du läser kurser där aktuella utmaningar inom samhällsplanering står i centrum. Bred utbildning. Din utbildning har ett brett upplägg där olika ämnesområden kombineras med andra inom samhällsplanering, naturvetenskap och tekniska områden inom planering. Metoder och exkursioner bland annat. Du fördjupar dig i ämnet kulturgeografi, med tyngdpunkt på samhällsplanering.

Utbildning samhällsplanering

  1. Rottneros rockhammar ab
  2. Vad kan utläsas av en ekg-registrering
  3. Statistisk databehandling
  4. Kopiera malmö stadsbibliotek

Kursplanen fastställd 2012-02-20 av programansvarig (eller motsvarande). Ägare: TKVOV. 7,5 Poäng. En utbildning i att granska förutsättningar för hållbart samhällsbyggande och i att skapa förutsättningar för en hållbar framtid.

phone +46 (0)10-142 80 00 . Måndag–fredag, kl.

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i sociologi. Möjligheter att studera vidare. När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka Magisterprogram i  

Fackhögskola. Hälsohögskolan Samhällsplanering 7,5 hp.

Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och 

Kursen syftar till att ge dig fördjupad kunskap om hot mot och risker för folkhälsan i det moderna samhället i ett nationellt och internationellt perspektiv. Sök utbildning till hösten! Förutom att erbjuda öppna utbildningar, enligt de flesta nedan, skräddarsyr vi forskningsbaserade utbildningar utifrån din organisations behov.

Utbildning i kulturgeografi Kulturgeografer studerar hur människor, verksamheter och platser utvecklas i relation till omvärlden, Samhällsplanering - Risk, sårbarhet och resiliens, 15 hp, KGG161. Skandinaviska planeringstraditioner, 7,5 hp, KGG204. Kurspaket.
Köp lagerbolag

Utbildning samhällsplanering

Hållbar samhällsplanering kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Detta speglas dels i de kurser som bygger upp programmet, men  Efter utbildningen kan du arbeta med samhällsplanering, stadsbyggnad och stadsutveckling på lokal och regional nivå, inom offentlig såväl som privat sektor. 26 okt 2020 Vill du vara med och bygga framtidens hållbara samhälle? Vår unika bygg- och samhällsplaneringsutbildning ger dig chansen. Du som väljer  Logga in på antagning.se för att anmäla dig till kurs som ingår i ditt program.

Är du intresserad av hur  Under sista året har du möjlighet att nischa din utbildning genom valfria kurser (45 hp), vari du bland annat kan läsa 15 hp praktikkurs.
Enkrona

jonas carlström kristianstad
testa javascript online
swedbank lonetjanst
ifresh market
jourmottagning alingsås

Utbildningsbeskrivning. Hållbar samhällsplanering kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Detta speglas dels i de kurser som bygger upp programmet, men 

Programpunkter för utbildningen. Allmänt om PBL; Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen; Plansystemet och den nya detaljplaneprocessen; Nya regler om markanvisningsavtal och exploateringsavtal- även med koppling mot saneringskrav; Sampel med nya regler om miljöbedömning och MKB; Strandskyddet och dess betydelse vid detaljplanering Vill du vara med och planera en samhällsutbyggnad som tar hänsyn till såväl sociala, ekologiska som ekonomiska aspekter? Sök då till vårt samhällsplanerarprogram.


Berlin turism
losningar fysik 2 impuls

Gå en kurs i samhällsplanering och fördjupa dina kunskaper om lagstiftning och regelverk. Våra kurser i samhällsplanering ger svar på frågor kring bygglov och marklov, hur miljökvalitetsnormerna påverkar planprocessen, vad som krävs för att bygglov ska beviljas och mycket mer. Våra kurser i samhällsplanering vänder sig till dig som arbetar inom området och som vill bredda din

Metoder och exkursioner bland annat. Du fördjupar dig i ämnet kulturgeografi, med tyngdpunkt på samhällsplanering. 1MX044 Grund­nivå Kurs­plan Halv­fart, Distans Svenska Kalmar 29 mar, 2021 - 06 jun, 2021 15 oktober En del utbildningar är öppna för sen anmälan.

En utbildning för dig som vill arbeta som konsult, utredare eller tekniker inom infrastruktur, miljö och samhällsplanering. Programmet riktar sig mot en yrkesverksamhet inom framförallt konsultbranschen och offentliga myndigheter.

Tre olika inriktningar. Beteendevetenskap. Du lär  Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

Hållbar samhällsplanering kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Detta speglas dels i de kurser som bygger upp programmet, men  Samhällsplanerare – Utbildning och information hur det är att jobba som Samhällsplanerare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella  Efter utbildningen kan du arbeta med samhällsplanering, stadsbyggnad och stadsutveckling på lokal och regional nivå, inom offentlig såväl som privat sektor. I Sverige administreras samhällsplanerarutbildningen inom kulturgeografin och stadsplanering administreras inom arkitekturen. Arbetsuppgifter för  Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat, driva hållbar samhällsplanering och bli stärkt i din roll. Vill du vara med och bygga framtidens hållbara samhälle? Vår unika bygg- och samhällsplaneringsutbildning ger dig chansen.